22.03.2021

13. sastanak projektnog tima

U Job Clubu je danas održan 13. sastanak projektnog tima koji je u punom sastavu prokomentirao prošle i definirao buduće aktivnosti projekta. Do ovog sastanka izrađen je Program…

25.01.2021

12. sastanak projektnog tima

Danas je u Klubu za zapošljavanje održan 12. sastanak projektnog tima. Sastanku su nazočili svi članovi te su se osvrnuli na provedene i predstojeće aktivnosti projekta. Odrađene administrativne…