Korisnik

HDIG
HRVATSKO DRUŠTVO INŽENJERA GEOTEHNIKE

Korisnik projekta

Kratka 2, Varaždin

Tel. +385 42 562 085
E-mail:
Web: www.uig.hr

Hrvatsko društvo inženjera geotehnike je znanstveno stručna udruga osnovana 2004. godine i ima evidentirana 74 člana, od čega 26 aktivnih. Svi su aktivni članovi Društva visoko obrazovane osobe – inženjeri i diplomirani inženjeri, odnosno magistri geotehničkog inženjerstva sa respektabilnim iskustvom sudjelovanja u znanstvenim i europskim projektima. Društvo potiče i podupire stručni rad i razmjenu strukovnih iskustava u području graditeljstva, geotehničkog i hidrotehničkog inženjerstva, inženjerstva okoliša, rudarstva, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, očuvanja i zaštite prirode i okoliša te drugim područjima vezanim uz geotehničko inženjerstvo. Također, Društvo teži ka razvijanju i popularizaciji znanosti i struke kroz organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova, škola, kongresa i seminara, izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija, poticanje inovatorstva, organiziranje i izvođenje programa cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, umrežavanje i razvijanje međunarodne znanstvene, stručne i razvojne suradnje te poticanje i razvijanje međunarodnih prijateljstava.