Rezultati

  • Osnovan Klub za zapošljavanje Varaždin sa stalno zaposlenim osobljem te uređen i opremljen prostor za rad kluba

         

  • Izrađen Program kluba i programi klupskih aktivnosti
  • Izrađen program treninga za karijerne savjetnike
  • Izrađeni digitalni edukativni sadržaji i alati za karijerno savjetovanje i pomoć u traženju posla te postavljeni na javno dostupan sustav za e-učenje
  • Izrađen internetski portal za zapošljavanje
  • Provedena 3 intenzivna treninga karijernog savjetovanja za ukupno 45 pripadnika ciljne skupine projekta
  • Uspostavljen sustav za individualno karijerno savjetovanje pripadnika ciljne skupine projekta