Rezultati

  • Osnovan Klub za zapošljavanje Varaždin sa stalno zaposlenim osobljem te uređen i opremljen prostor za rad kluba

         

  • Izrađen Program kluba i programi klupskih aktivnosti
  • Izrađen Program treninga za karijerne savjetnike
  • Izrađen Priručnik za nezaposlene
  • Izrađen Priručnik za karijerne savjetnike
  • Izrađeni digitalni edukativni sadržaji i alati za karijerno savjetovanje i pomoć u traženju posla te postavljeni na javno dostupno E-učenje Job Cluba
  • Izrađen internetski Portal za zapošljavanje i razvoj karijere
  • Provedena 3 intenzivna treninga grupnog karijernog savjetovanja
  • Uspostavljen sustav za individualno karijerno savjetovanje pripadnika ciljne skupine projekta