O projektu

Projekt se izvodi s ciljem povećanja zapošljivosti 45 osoba iz ranjive skupine mladih u dobi 15-29 godina, kroz aktivnosti koje unaprjeđuju vještine pojedinaca za zapošljivost i olakšavaju integraciju na tržište rada. Projektom će se povećati konkurentnost mladih nezaposlenih osoba na tržištu rada razvojem općih vještina kao što su komunikativnost, profesionalnost, gostoljubivost i multikulturalnost, kroz aktivnosti Kluba za zapošljavanje Varaždin na individualnoj razini te grupnim trotjednim intenzivnim treninzima po prilagođenom modelu karijernog savjetovanja. Edukativni sadržaji ovih treninga bit će javno dostupni na sustavu izrađenom za učenje na daljinu (e – učenje).
Svrha projekta je pridonijeti rastu zapošljavanja i smanjenju siromaštva, kroz aktivnosti koje pomažu ranjivoj skupini mladih u dobi 15-29 godina da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada. Kao posljedica visoke nezaposlenosti, u Hrvatskoj postoji povećan rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Prema DZS, od 240 000 nezaposlenih u 2016., 55000 su mladi do 25 godina. Prosječna stopa rizika od siromaštva u 2015. iznosila je 20,4%, što je za 3,1% više od EU-28 prosjeka. Kod nezaposlenog stanovništva ta se stopa povećava preko 40%. Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU fondova ističe da su mladi u posebno nepovoljnom položaju na tržištu rada – stopa nezaposlenosti u dobnoj skupini 15 – 29 porasla je s 15,8% u 2008. na 35,2% u 2013. godini. Također se ističe da je potrebno podupirati integraciju mladih na tržište rada, posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se ni osposobljavaju. Sporazum navodi i da su organizacije civilnog društva važni dionici na lokalnoj razini u području pružanja socijalnih usluga u zajednici, ali i pružanja individualne podrške i savjetovanja nezaposlenih te da se kapaciteti organizacija civilnog društva i ostalih neprofitnih tijela trebaju dodatno ojačati. Strategija Europa 2020 u svojim ciljevima ističe zapošljavanje, obrazovanje i borbu protiv siromaštva. Ti su ciljevi međusobno povezani: povećanje razine obrazovanja povećava zapošljivost, a povećanje zapošljavanja pomaže smanjenju siromaštva. Kako je cilj ovog projekta povećati zapošljivost 45 osoba iz ranjive skupine mladih u dobi 15-29 godina, projekt direktno doprinosi postizanju navedenih ciljeva. Ciljevi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti su povećanje zaposlenosti i smanjenje broja ljudi izloženih riziku siromaštva. Program i Strategija ističu da je nezaposlenost najizraženija kod mladih i starijih osoba. Projekt daje izravan odgovor na društvene potrebe ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu inovativnih programa osposobljavanja za veću zapošljivost intenzivnim treninzima po modelu karijernog savjetovanja.
Ciljna skupina projekta su mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina. Strategija razvoja ljudskih potencijala Varaždinske županije za razdoblje 2016.-2020. godine ističe mlade u dobi 15-29 godina kao posebno ranjivu skupinu, čiji je udio među nezaposlenima u 2015. godini bio gotovo 28%. Projektom će biti obuhvaćeno 45 osoba iz ciljne skupine. Ovi dionici bit će uključeni u besplatne i njima prilagođene aktivnosti Kluba za zapošljavanje Varaždin. Kroz te će aktivnosti sudionici projekta steći neke opće vještine, kao što su komunikativnost, profesionalnost, gostoljubivost i multikulturalnost, čime će se povećati njihova konkurentnost i olakšati integracija u tržište rada.
1. Voditelj projekta Petra Kereži, mag.ing.
2. Voditelj kluba Anja Petrović, mag.inf.
3. Konzultant Simona Štriga, mag.ing.
4. Predsjednik HDIG Nenad Petrović, mag.ing.
5. Dopredsjednica HDIG dr.sc. Jelena Loborec, dipl.ing.
6. Član Predsjedništva HDIG dr.sc. Mario Gazdek, dipl.ing

Održivost rezultata projekta može se sagledati kroz više točaka – kao povećanje zapošljivosti pripadnika ranjive skupine mladih u dobi 15-29 godina i njihova lakša integracija u tržište rada, kao unaprjeđenje kapaciteta Hrvatskog društva inženjera geotehnike u razvoju i provedbi programa usmjerenih na smanjenje nezaposlenosti, kao razvijanje partnerskih odnosa s dionicima projekta i stvaranje temelja za nastavak partnerske suradnje i nakon završetka projekta te kao utjecaj i mogućnost multipliciranja projektnih rezultata na širu društvenu zajednicu. Institucionalno će projekt biti održiv, jer će svi uspostavljeni sustavi tijekom projekta nastaviti egzistirati i nakon njegovog završetka, a financijska održivost projekta osigurat će se kroz prijavu novih projekata Društva na sufinanciranje iz EU fondova. Ciljna skupina nezaposlenih mladih osoba u dobi 15-29 godina će kroz projektne aktivnosti Kluba za zapošljavanje Varaždin steći neke opće osobne kompetencije i meke vještine, kao što su komunikacijske vještine, multikulturalna kompetencija, elementarna, informacijska, digitalna i višejezična pismenost, proaktivni stav, profesionalno ponašanje i gostoljubivost, čime će se ujedno povećati i njihova konkurentnost na tržištu rada te otvoriti nove mogućnosti njihovog zapošljavanja. Sudjelovanjem u projektu, pripadnici ove ciljne skupine stvorit će i osobne mreže kontakata koje će im omogućiti socijalnu inkluziju i u budućnosti olakšati traženje posla. Na širu društvenu zajednicu projekt će direktno utjecati izvođenjem besplatnih edukativnih aktivnosti Kluba za zapošljavanje za 45 nezaposlena pripadnika ranjive skupine mladih u dobi 15-29 godina, čime će se povećati njihova zapošljivost te kroz njihovo kasnije zapošljavanje posredno utjecati na smanjenje ukupne stope nezaposlenosti. Programski sadržaji i sustav za e-učenje razvijeni kroz ovaj projekt biti će kao javno dobro dostupni svim zainteresiranim subjektima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Javna dostupnost rezultata projekta omogućiti će njihovo multipliciranje i primjenu kao modela u drugim sredinama. Iskustvo, znanja i vještine stečene ovim projektom, zaposlenici i volonteri Društva koristit će i u novim projektima te u razvoju i izvođenju novih aktivnosti Kluba za zapošljavanje, nakon završetka projekta.Mjere kojima će se postići održivost rezultata projekta:

  1. Aplicirati na buduće natječaje europskih i drugih fondova za financiranje djelovanja Kluba za zapošljavanje,
  2. Osigurati transfer znanja prema svima zainteresiranima u cijeloj Republici Hrvatskoj i korištenje rezultata projekta kao replikativnih modela, kroz javnu dostupnost svih rezultata projekta,
  3. Osigurati slobodan pristup sustavu za e-učenje i svim izrađenim obrazovnim sadržajima svima zainteresiranima, a osobito pripadnicima ranjivih skupina.