17. sastanak projektnog tima

Jučer je održan 17. sastanak projektnog tima kojemu su prisustvovali svi članovi. Raspravljali su o provedenim i budućim projektnim aktivnostima.

U proteklom periodu održan je treći ciklus radionica karijernog savjetovanja u koje se uključilo petero nezaposlenih osoba. Do kraja projekta provest će se još jedan ciklus online radionica, i to u periodu od 19. do 23. srpnja 2021. Potrebno je nastaviti kampanju na društvenim mrežama kako bi prikupili polaznike za novi ciklus. Do sada je usluge Job Cluba koristilo više od 40 nezaposlenih osoba.