18. sastanak projektnog tima

U Job Clubu je u ponedjeljak, 6. rujna, održan 18. sastanak projektnog tima, a nazočila su mu 4 člana. Prisutni članovi projektnog tima rezimirali su provedene aktivnosti projekta i definirali ono što je u narednih dvadesetak dana potrebno odraditi.

Do sada su u Job Clubu provedena četiri ciklusa radionica karijernog savjetovanja. Posljednji ciklus održan je online, u periodu od 19. do 23. srpnja sa 6 nezaposlenih osoba. Od početka projekta ukupno je 49 nezaposlenih osoba koristilo usluge Job Cluba u vidu individualnih i grupnih karijernih savjetovanja te je time premašena ciljana vrijednost od njih 45.

U prethodnom periodu predan je ZNS 9, a završen je i Priručnik za nezaposlene.

Od predstojećih aktivnosti potrebno je organizirati završnu konferenciju projekta i pripremiti diseminacijski sadržaj koji će biti objavljen u Regionalnom tjedniku. U tijeku je izrada ZNS-a 10 i završnog izvješća projekta.