3. sastanak projektnog tima

Danas je na Geotehničkom fakultetu održan i treći sastanak projektnog tima, na kojem su raspravljane provedene i buduće projektne aktivnosti. Provedbena radionica na kojoj su dobivene potrebne upute za provedbu projekta i izvještavanje o napretku održana je u prostoru HZZ-a u Zagrebu 30. travnja, a sudjelovali su Nenad Petrović i Jelena Loborec. Na raspisani natječaj za zapošljavanje Voditelja projekta zaprimljena je jedna prijava te je na radno mjesto Voditelja projekta zaposlena Petra Kereži, na pola radnog vremena. Budući da je Petra Kereži sada članica projektnog tima na dužnosti Voditelja projekta, kako ne bi bila na dvije dužnosti istovremeno, Predsjednik Društva je donio odluku da će umjesto Tajnice Društva član projektnog tima biti član Predsjedništva Društva Mario Gazdek. Poziv na dostavu ponuda za izradu e-učenja je poslan na e-mail adrese 3 potencijalna dobavljača. Svi su potvrdili primitak poziva te očekujemo njihove ponude do 10.05.2019. Predsjednik Društva je imenovao Odbor za nabavu u sljedećem sastavu: Nenad Petrović, Jelena Loborec, Petra Kereži. Na raspisani natječaj za zapošljavanje Voditelja kluba prijavljena su 3 kandidata. Razgovore s kandidatima će Povjerenstvo imati sutra.