4. sastanak projektnog tima

Na danas održanom, četvrtom sastanku Projektnog tima analizirane su do sada provedene aktivnosti i pregled aktivnosti koje se trebaju provesti u skorijoj budućnosti. Projektni tim je dosadašnji tijek projekta ocijenio vrlo pozitivnim. Na raspisani natječaj za zapošljavanje Voditelja kluba zaprimljene su tri prijave te je nakon obavljenih razgovora s Povjerenstvom, na radno mjesto Voditelja kluba zaposlena Simona Štriga, na puno radno vrijeme. Predsjednik Društva je donio odluku o imenovanju Simone Štriga u projektni tim s 1.06.2019. te je sada projektni tim u punom sastavu. Postupak nabave za usugu izrade e-učenja je dovršen te je 28.05.2019. potpisan ugovor s dobavljačem, tvrtkom Hiperweb iz Šibenika. Informativna stranica o projektu na web mjestu Društva je objavljena i nalazi se na adresi https://www.uig.hr/projekti/klub-za-zaposljavanje. Predsjedništvo Društva je odredilo da će se kao prostor za rad Kluba za zapošljavanje koristiti prostor Društva u Kratkoj ulici 2 u Varaždinu. Voditeljica projekta i Voditeljica kluba trebaju do sljedećeg sastanka projektnog tima istražiti postojeće klubove za zapošljavanje u Hrvatskoj i inozemstvu te na temelju koncepta predstavljenog od strane Voditeljice projekta izraditi Metodologiju za pokretanje rada kluba. Također trebaju što prije pripremiti popis potrebne opreme za namještanje i opremanje Kluba za zapošljavanje te u suradnji s Predsjednikom Društva provesti nabavu opreme predviđene projektom.