Predstavljanje projekta u sklopu “Prvog karijernog dana u Inženjerstvu okoliša”

Danas je u Velikoj predavaonici na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu održan “Prvi karijerni dan u Inženjerstvu okoliša”, u sklopu kojeg je projekt predstavila Voditeljica Kluba za zapošljavanje, Simona Štriga. Predstavljanje je održano pred prisutnim studentima i zaposlenicima Fakulteta te poslodavacima koji su sudjelovali na Karijernom danu.