10.04.2019

1. sastanak projektnog tima

Danas je na Geotehničkom fakultetu održan prvi sastanak projektnog tima. Za sada su u timu Nenad Petrović, Jelena Loborec i Petra Kereži, dok će preostala 2 člana tima…