02.09.2019

5. sastanak projektnog tima

Danas je, po prvi puta, sastanak projektnog tima održan u Klubu za zapošljavanje. Bio je to 5. sastanak projektnog tima, a prvi u punom sastavu. Na njemu su…

03.06.2019

4. sastanak projektnog tima

Na danas održanom, četvrtom sastanku Projektnog tima analizirane su do sada provedene aktivnosti i pregled aktivnosti koje se trebaju provesti u skorijoj budućnosti. Projektni tim je dosadašnji tijek…

06.05.2019

3. sastanak projektnog tima

Danas je na Geotehničkom fakultetu održan i treći sastanak projektnog tima, na kojem su raspravljane provedene i buduće projektne aktivnosti. Provedbena radionica na kojoj su dobivene potrebne upute…