06.07.2021

17. sastanak projektnog tima

Jučer je održan 17. sastanak projektnog tima kojemu su prisustvovali svi članovi. Raspravljali su o provedenim i budućim projektnim aktivnostima. U proteklom periodu održan je treći ciklus radionica…